Vietinės rinkliavos pažeidimai:
Nesumokėjus už transporto priemonės stovėjimą nustatyta tvarka, nepriklausomai nuo tą dieną toje vietoje stovėto laiko, per 72 val. gali būti sumokama – 12 (dvylika eurų) už stovėjimą mėlynojoje zonoje, – 10 (dešimt eurų) Eur už stovėjimą raudonojoje zonoje, – 7 (septyni eurai) Eur už stovėjimą geltonojoje zonoje ir 4,00 (keturi) Eur už stovėjimą žaliojoje zonoje, mokėjimus atliekant:
Gavėjas: UAB “Trakų paslaugos”
Įmonės kodas: 181522014;
Bankas: UAB “Paysera LT”;
Sąskaitos numeris: LT103500010002027250 (tarptautiniams mokėjimams EVP2910002027250);
Swift kodas: EVIULT21XXX;
Banko kodas: 35000;
Mokėjimo paskirtis: būtina nurodyti pranešimo registracijos Nr. ir transporto priemonės valst. Nr.
Transporto priemonės valdytojas (vairuotojas), padaręs Nuostatuose numatytos rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Administracinių nusižengimų kodekso, kitų teisės aktų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

LR Rinkliavu istatymai_AR nuo 2018-01-01