Viešo aukciono skelbimas

UAB „Trakų paslaugos“ skelbia elektroninį nekilnojamojo turto viešą aukcioną.

Daugiau informacijos:  https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=265254&number=235328

 • Turto valdytojas UAB „Trakų paslaugos“, kodas 181522014
 • Aukciono organizatorius UAB „Trakų paslaugos“, kodas 181522014
 • Aukciono Nr 235328. Dalyvių registracijos pradžia  2022-12-01 d. 00:00 val., Dalyvių registracijos pabaiga  2022-12-07 d. 23:59 val.
 • Aukciono pradžia: 2022-12-12 09:00 val. aukciono pabaiga: 2022-12-13 13:59 val.

Informacija apie parduodamą turtą:

Parduodamos negyvenamosios patalpos, Mindaugo g. 16, Trakai, Trakų r. sav., bendras plotas – 213,30 kv. m, iš kurių 4,58 kv. m. sudaro pagalbinės patalpos, patalpų unikalus Nr. 4400-1710-4628:5527, paskirtis – kita. Patalpos yracokolinaime aukšte. Statinio, kuriame yra negyvenamosios patalpos statybos metai- 1973 m., žymėjimo indeksas 1A4p, baigtumas- 100 proc. Šildymas – vietinis centrinis; vandentiekis – komunalinis vandentiekis, nuotekų šalinimas – komunalinis nuotekų šalinimas; dujos – gamtinės. Patalpos šiuo yra laisvos. Tretieji asmenys neturi turtinių teisių į parduodamą turtą. Nekilnojamasis turtas yra parduodamas toks, koks yra koks yra sutarties sudarymo dieną (su visais akivaizdžiais bei paslėptais trūkumais, defektais ir pan., jei tokie egzistuoja); esamos fizinės ir funkcinės būklės bei pagal turimus nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Pardavėjas neįsipareigoja nustatyti aktualios turto kadastro duomenų būklės/bylos. Reali būklė gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose. Pardavėjas neatsako už jokią žalą ir nuostolius dėl galimų parduodamo turto trūkumų/defektų, įskaitant, bet neapsiribojant, galinčių kilti dėl turto tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai arba turto neatitikimo pirkėjo lūkesčiams ar bet kokios trečiosios šalies pateiktai informacijai apie turtą. Aukciono dalyvis iki aukciono dienos turi įsivertinti parduodamo turto būklę. Siūloma apžiūrėti nurodytu laiku.

Pradinė pardavimo kaina: 129 000,00 Eur. Pradinė kaina nustatyta pagal nepriklausomą turto vertinimą.

 1. Minimalus kainos didinimo intervalas: 500 Eur (penki šimtai eurų).
 2. Registracijos mokestis – 150 Eur (dalyvio registracijos mokestis negrąžinamas, nes skirtas aukciono išlaidoms padengti). Registracijos mokestis mokamas į Swedbank a.s. LT977300010002486360, nurodant paskirtį „Registracijos mokestis“ į Mindaugo g. 16, Trakai aukcioną. Dalyvių registravimas per sistemą: https://www.evarzytynes.lt/.

https://www.evarzytynes.lt/evs/js/lib/pdfjs/web/viewer.html?file=%2Fevs%2Ffiles%2FEVAP-naudotojo-instrukcija_2021_3versija.pdf 

 1. Elektroninis aukcionas vykdomas per elektroninę sistemą https://www.evarzytynes.lt/.
 2. Garantinis įnašas – 1000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų). Garantinis mokestis mokamas į Swedbank a.s. LT977300010002486360, nurodant paskirtį „Garantinis mokestis“ patalpų Mindaugo g. 16, Trakai, aukcione.

Dalyvis privalo sumokėti garantinį įnašą 1000 Eur įmokėti iki registracijos. Nelaimėjimo atveju garantinis grąžinamas per 5 d.d. Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, interneto svetainės www.evarzytynes.lt skiltyje “Mano duomenys” privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta / buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžintas dalyvio garantinis įnašas. Jeigu Aukcione dalyvaujama per atstovą, atstovas privalo nurodyti atstovaujamo asmens vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą), taip pat atstovavimo pagrindą. Aukciono organizatoriui patvirtinus registracijos duomenis, registracijoje pateikti duomenys negali būti keičiami. Aukciono laimėjimo atveju, laimėjusio dalyvio sumokėtas dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į turto pardavimo kainą.

 1. Turto apžiūra bus vykdoma: Darbo dienomis nuo 2022-12-01 iki 2022-12-07 d. 9.00 val. iki 12.00 val., ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val., prieš atvykstant būtina paskambinti mob. 8 683 24 875. Prieš atvykstant būtina paskambinti mob. 8 683 24 875.
 2. Laimėtoju pripažįstamas diždiausią kainą pasiūlęs dalyvis. Sutarties sudarymo sąlygos: Aukciono laimėtojas privalo pasirašyti su Aukciono organizatoriumi turto pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Aukciono laimėtojo paskelbimo dienos. Šalių susitarimus šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 5 kalendorinės dienos, jei sutinka aukciono organizatorius.
 3. Apmokėjimo sąlygos: Aukciono laimėtojas sumoka skirtumą nuo pasiūlytos pardavimo kainos ir dalyvio garantinio įnašo ne vėliau kaip turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos (iki sandorio pas notarą momento), jeigu šalys nesusitars kitaip. Mokėjimas atliekamas į UAB “Trakų paslaugos”, kodas 181522014, sąskaitos Nr. LT977300010002486360, Swedbank,  mokėjimo paskirtis – už nekilnojamąjį turtą, Mindaugo g. 16, Trakai. Už sandorio sudarymą pas notarą visą sumą apmoka pirkėjas.