PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

Pranešame, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalies nuostatomis yra parengtos žemiau nurodytų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygos.

  1. Reorganizuojama bendrovė: uždaroji akcinė bendrovė „Trakų autobusai“, juridinio asmens kodas 181200636, registruotos buveinės adresas Aukštadvario g. 5, Trakų m., Lietuvos Respublika, įstatinis kapitalas 251 090,36 EUR, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkomi VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Trakų skyriuje, toliau – UAB „Trakų autobusai“.
  2. Dalyvaujanti reorganizavime bendrovė: uždaroji akcinė bendrovė „TRAKŲ PASLAUGOS“, juridinio asmens kodas 181522014, registruotos buveinės adresas Aukštadvario g. 5, Trakų m., Lietuvos Respublika, įstatinis kapitalas 279 183,58 EUR, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkomi VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Trakų skyriuje, toliau – UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“.
  3. „Trakų autobusai“ reorganizuojama, prijungiant prie UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ ir po reorganizavimo baigs veiklą kaip juridinis asmuo, UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ tęs veiklą tuo pačiu pavadinimu – UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ ir kuriai nuo perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos pereina UAB „Trakų autobusai“ turtas, teisės ir pareigos bei teisės ir pareigos pagal sandorius, o sandoriai įtraukiami į UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ buhalterinę apskaitą.

Su parengtomis UAB „Trakų autobusai“ reorganizavimo sąlygomis, UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ nauja įstatų redakcija, reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovės 3 (trijų) paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais, bendrovės vadovo pranešimu apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo galima susipažinti nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki reorganizavimo pabaigos dienos, darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 11:30 val., skelbime nurodytose bendrovių buveinėse bei interneto svetainėse www.trakuautobusai.lt ir (arba) https://trakupaslaugos.lt

2021-12-01 skelbiama atranka į nepriklausomus UAB „Trakų paslaugos“ valdybos narius. Skelbimas 

2021-07-28 UAB “Trakų paslaugos”valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 3 dalimi, 371 straipsniu, skelbia UAB “Trakų paslaugos” direktoriaus pareigoms užimti. Dokumentai priimami iki 2021-08-16 d. 17.00 valandos.

Skelbimas  Skelbimas 

2020 m. balandžio 14 – 17 d. dezinfekuojamų daugiabučių namų ir juose esančių laiptinių sąrašas Trakų rajone.
2020-04-14_17_Namų sąrašas

2019-07-31 UAB „Trakų paslaugos“ skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą prekių aukcioną.
2019-07-31 UAB „Trakų paslaugos“ skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą prekių aukcioną.

2019-05-15 skelbiamas pakartotinis nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Bendrovės turto pardavimo aukcionas:
2019-05-15 Nr. 112_Nereikalingo arba nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto pardavimo aukcionas

2019-03-26 skelbiamas pakartotinis nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Bendrovės turto pardavimo aukcionas:
2019-03-26_Nereikalingo arba nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto pardavimo aukcionas

2019-02-14 skelbiamas nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Bendrovės turto pardavimo aukcionas:
Nereikalingo arba nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto pardavimo aukcionas