UAB „Trakų paslaugos“ vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas 2019 m.
I ketv.
Darbuotojų skaičius 2020 m.
I ketv.
Darbuotojų skaičius 2021 m.
I ketv.
Darbuotojų skaičius
Direktorius, pavaduotojas, vyr. Finansininkė 1716,12 3 1763,44 3 1972,55 3
Skyrių vedėjai, meistrai, projektų vadovas, administratorės 832,38 9 915,15 7 928,67 8
Traktorininkai, vairuotojai ir kiti kvalifikuoti darbininkai 708,42 8 777,97 9 774,49 9
Nekvalifikuoti darbininkai ir valytojos 643,22 22 645,70 21 654,89 21