Bendrovės įstatinis kapitalas – 872759,64 Eur, kuris padalintas į 3 009 516 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur, akcijos priklauso Trakų rajono savivaldybei.

VALDYBOS NARYS PASKYRIMO (IŠRINKIMO) DATA PAREIGOS
Ovidijus Barkauskas
(Valdybos pirmininkas)
2019-11-22 Nepriklausomas valdybos narys
Erlandas Jakubonis 2019-11-22 Nepriklausomas valdybos narys
Diana Bagdevičienė 2019-11-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė
Irena Karpičienė 2019-11-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vedėja