Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020 m. liepos 3 d. Nr. P2E-453 „Dėl UAB „Trakų paslaugos“ įstatinio kapitalo mažinimo“ Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas nuo 872 760 Eur iki 279 184 Eur. Įstatinio kapitalo akcijų skaičius iš 3 009 516 akcijų sumažintas į 962 702 paprastąsias vardines akcijas. Anuliuotos 2 046 814 paprastosios vardinės akcijos, kurių nominali vertė 593 576 Eur. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 279 184 Eur, kuris padalintas į 962 702 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė – 0,29 Eur.

VALDYBOS NARYS PASKYRIMO (IŠRINKIMO) DATA PAREIGOS
Gedas Jokubauskas
(Valdybos pirmininkas)
2020-08-24 Trakų rajono savivaldybės administracijos teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Erlandas Jakubonis 2019-11-22 Nepriklausomas valdybos narys
Diana Bagdevičienė 2019-11-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Irena Karpičienė 2019-11-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vedėja
Ramūnas Papinigis 2022-05-26 Nepriklausomas valdybos narys