Bendrovės įstatinis kapitalas – 872759,64 Eur, kuris padalintas į 3 009 516 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur, akcijos priklauso Trakų rajono savivaldybei.

VALDYBOS NARYS PASKYRIMO (IŠRINKIMO) DATA PAREIGOS
Ovidijus Barkauskas
(Valdybos pirmininkas)
Nepriklausomas valdybos narys
Valdas Klimantavičius Nepriklausomas valdybos narys
Erlandas Jakubonis Nepriklausomas valdybos narys
Diana Bagdevičienė Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė
Irena Karpičienė Trakų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vedėja