Stovėjimo vietų rezervavimas:
Transporto priemonių stovėjimo vietos gali būti rezervuojamos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, valstybės biudžetinėms įstaigoms, Trakų rajono savivaldybės administracijai ir seniūnijai (toliau – asmuo) prie jų buveinės (veiklos) vietų.
Atsižvelgiantį į transporto priemonių stovėjimo vietų poreikį, tokia teisė gali būti nesuteikiama arba anksčiau suteikta teisė panaikinama, nustatomas rezervuotų automobilių stovėjimo vietų galiojimo laikas.
Už transporto priemonių stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje:
– mėlynojoje zonoje – 50 (penkiasdešimt eurų) Eur per mėnesį;
– raudonojoje zonoje – 40 (keturiasdešimt eurų) Eur per mėnesį;
– geltonojoje zonoje – 20 (dvidešimt eurų) Eur per mėnesį;
– žaliojoje zonoje – 15 (penkiolika eurų) Eur per mėnesį.

Stovėjimo vietos rezervavimo prašymas