UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“ – savivaldybės įmonė nuo 1998 m. teikianti žaliųjų plotų ir aplinkos priežiūros, kelių važiuojamųjų dalių, šaligatvių ir automobilių stovėjimo aikštelių šlavimo ir valymo, gerbūvio atstatymo paslaugas.
Taip pat įmonė prižiūri žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Trakų mieste, teikia automobilių stovėjimo aikštelių, technikos ir įrankių nuomos paslaugas, vykdo vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą Trakų mieste surinkimą, administravimą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę ir transporto priemonių statymo tvarkos priežiūrą.

1998 m.

Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu įsteigiama UAB „Trakų turizmas“, kurios pagrindinis veiklos tikslas yra vystyti didmeninę ir mažmeninę prekybą, viešbučių ir restoranų bei poilsio ir pramogų organizavimo paslaugų teikimą.

2000 m.

UAB „Trakų turizmas“ pavadinimas keičiamas į UAB „Trakų paslaugos“, kartu keičiamas bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis ir įmonės buveinės adresas.

2008 m.

Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu prie UAB „Trakų paslaugos“ reorganizacijos būdu prijungiamas UAB „Trakų knygynas“. Po prijungimo patvirtinami nauji UAB „Trakų paslaugos“ įstatai, performuojamas įstatinis kapitalas.